ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس:65612062

دپارتمان تحقیقات تجهیزات پزشکی پیشرفته،مرکز پزشکی امام خمینی،خیابان باقر خان شرقی

Zistabzar@gmail.com