مجله

مراحل تشکیل قلب جنین در دوران بارداری

تشکیل قلب جنین در دوران بارداری به گونه‌ای تدریجی و پیچیده اتفاق می‌افتد. مراحل اصلی به شرح زیر هستند:

  1. هفته‌های اولیه:
  • هفته 3: شکل زودی که در داخل لوله نخاعی جنین شروع به تشکیل می‌شود، یک موجود کوچک به نام توپچه یا دیسک درست می‌شود.
  • هفته 4: آغاز تشکیل جلبک قلبی که از آن نواحی مختلف قلب برخواسته می‌شود.
  1. تشکیل لوله قلبی:
  • هفته 4-5: لوله قلبی شروع به تشکیل شده و به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: لوله قلبی جلبکی و لوله قلبی جلبکی‌نشین.
  1. تشکیل بطن‌ها و اذین‌ها:
  • هفته 5-8: بطن‌ها و اذین‌ها از لوله قلبی جلبکی و جلبکی‌نشین برخواسته می‌شوند و قلب شکل نهایی خود را می‌گیرد.
  1. تشکیل ستون فیبری و سایر جزئیات:
  • هفته‌های 8 به بعد: ستون فیبری، ستون اصلی انعقاد و انبساط قلب، شروع به تشکیل می‌کند. همچنین، سایر جزئیات مهم مانند سوراخ کمری و شکل‌دهی قلب کاملتر می‌شود.

در این مراحل، تکامل قلب از یک ساختار ساده تا یک سازمان پیچیده با کارکردهای دقیق انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *