در حال نمایش یک نتیجه

کیت تشخیص بارداری از خون Whole Blood

اندازه‌گیری هورمون گنادوتروپین جفتی انسان یا HCG اساس تشخیص بارداری در بسیاری از کیت هاست. این هورمون در روزهای اولیه