در حال نمایش یک نتیجه

کیت تشخیص مورفین Morphine Diagnostic Kit

تست نواری مورفین، تست یک مرحله‌ای پیشرفته، سریع و باکیفیتی بالا است که برای تشخیص کیفی مورفین و متابولیت‌های آن