در حال نمایش یک نتیجه

کیت تشخیص آمفتامین Amphetamine Diagnosis Kit

آمفتامین‌ها گروهی از مواد محرک مغزی هستند، که از نظر ساختمانی با ناقل‌های عصبی نوراپی نفرین، اپینفرین و دوپامین مربوط