در حال نمایش 7 نتیجه

پنل پنج تستی 5-panel

پنل پنج تستی، تستی سریع و کیفی بر اساس ایمونوکروماتوگرافی، که توانایی تشخیص همزمان مورفین، آمفتامین، مت‌آمفتامین، متادون و حشیش

پنل سه تستی 3-panel

پنل سه تستی، تستی سریع و کیفی بر اساس ایمونوکروماتوگرافی، که توانایی تشخیص همزمان مورفین، آمفتامین و مت‌آمفتامین در ادرار 

کیت تشخیص آمفتامین Amphetamine Diagnosis Kit

آمفتامین‌ها گروهی از مواد محرک مغزی هستند، که از نظر ساختمانی با ناقل‌های عصبی نوراپی نفرین، اپینفرین و دوپامین مربوط

کیت تشخیص حشیش THC Diagnosis Kit

تست نواری حشیش، تست یک مرحله‌ای، سریع و با کیفیتی بالاست که برای تشخیص کیفی حشیش و متابولیت‌های آن در

کیت تشخیص مت‌آمفتامین Methamphetamine Diagnostic Kit

تست نواری مت‌آمفتامین، برای انجام غربالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست برای انجام آزمایش توسط کاربر حرفه‌ای و  یا

کیت تشخیص متادون Methadone Diagnostic Kit

تست نواری متادون، تست یک مرحله‌ای پیشرفته، سریع و باکیفیتی بالا است که برای تشخیص کیفی متادون و متابولیت‌های آن

کیت تشخیص مورفین Morphine Diagnostic Kit

تست نواری مورفین، تست یک مرحله‌ای پیشرفته، سریع و باکیفیتی بالا است که برای تشخیص کیفی مورفین و متابولیت‌های آن