در حال نمایش یک نتیجه

کیت تشخیص خون مخفی FOB

خون مخفی مدفوع یا Fecal Occult Blood در برخی از مشکلات و بیماری‌های قسمت‌های انتهای دستگاه گوارش دیده می‌شود.