در حال نمایش یک نتیجه

کیت تشخیص تخمک‌گذاری کاستی، مید-استریم و نواری Ovulation diagnostic cassette, Midstream and Strip kit

با توجه به طراحی قالب کاست کیت تشخیص LH مید-استریم، این محصول برای انجام آزمون در انواع محیط‌ها و بدون